Å bygge og vedlikeholde gode kvalitets-systemer krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å oppfylle krav satt i kvalitets-standarder krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å fullføre revisjoner med Notified Body krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å forberede og gjennomføre inspeksjoner med Food and Drug Administration (FDA) krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å få detaljerte og gode kvalitets-revisjoner krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Hvorfor bør ditt firmaet ditt engasjere meg?

Jeg har lang erfaring, innsikt og kunnskap i kvalitetssystemer generelt og medisinske produkter spesielt. Jeg har jobbet med dette i mange år og kan bidra med opplæring, veiledning og revisjon knyttet til kvalitetssystemer, spesielt innen medisinske produkter. Jeg har forberedt og deltatt i over 20 FDA-inspeksjoner og har revidert mange selskaper mot FDA-regelverket, kravene i MDD og ISO 13485, ISO 14971, samt ISO 9001.

Trening og kurs: Jeg holder tilpassede kurs

Jeg har erfaring og innsikt fra forskjellige kliniske miljøer.

Jeg har lang erfaring med revisjon av kvalitetssystemer.