Å bygge og vedlikeholde gode kvalitets-systemer krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å oppfylle krav satt i kvalitets-standarder krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å fullføre revisjoner med Notified Body krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å forberede og gjennomføre inspeksjoner med Food and Drug Administration (FDA) krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Å få detaljerte og gode kvalitets-revisjoner krever erfaring, innsikt og kunnskap.

Derfor bør ditt firma engasjere meg.

Jeg har lang erfaring, innsikt og kunnskap innen kvalitets-systemer generelt og for medisinske produkter spesielt. Jeg har arbeidet med dette i mange år og kan bidra med opplæring, veiledning og revidering relatert til kvalitets-systemer, spesielt innen feltet medisinske produkter. Jeg har forberedt og deltatt i over 20 FDA inspeksjoner og har revidert mange bedrifter opp mot regelverket til FDA, kravene i MDD og ISO 13485, ISO 14971, samt ISO 9001.

Veiledning og kursing

Har du behov for min kompetanse så ta kontakt. Jeg holder også tilpassede kurs innenfor emneområdet

  • service1
    Opplæring og kursing: Jeg holder kundetilpassede kurs
  • service2
    Jeg har erfaring og innsikt fra ulike kliniske miljø.
  • service3
    Jeg har lang erfaring i revisjoner av kvalitetssystemer.