Erfaring og bakgrunn

ANSVARSFORHOLD / STILLINGS OMFANG

Min stilling frem til juni 2014 var ”Senior Kvalitets revisor” i GE Healthcare (GEHC): Her var jeg medlem i et internasjonalt team som foretok kvalitets revisjoner av GE Heathcare bedrifter over hele verden. I stillingen var det viktig å ha er sterke fag kunnskaper om kvalitetssystemer og gode kommunikasjons evner med ulike mennesker og ulike kulturer over hele verden. Revisjoner var hovedsakelig basert på samsvar med ISO 9001, ISO 13485, FDA’s regelverk for USA, og CE direktiv for medisinsk utstyr.

Jeg har tidligere ledet team med ansvar for kvalitetssystemer og tilhørende ”compliance” for 24 bedrifter i GE Healthcare. Bedriftene er lokalisert i USA, Europa (inkl Israel), og Asia. Jeg har hatt direkte lederansvar for 5-8 personer, og indirekte ledelse og veiledning av kvalitetsteam på de ulike bedriftene.

Kvalitetssystemer for medisinske produkter er sterkt styrt av standarder og regelverk fra ulike land, noe som preger kvalitetssystemer og tilhørende arbeids metodikk. Det er spesielt de Amerikanske myndigheters regelverk (FDA) som er meget stringent, men også oppfyllelse av kravene i ISO 13485 som er avledet av ISO 9001 standarden (tilpasset medisinsk utstyr) er viktig, blant annet for å oppnå CE merking av medisinsk utstyr basert på kvalitetssystemer.

Som leder og kvalitets revisor har jeg også utført opplæring og er komfortabel med og glad i å forelese og formidle kunnskap i små grupper og i store forsamlinger.

ANNEN RELEVANT ERFARING

I utvikling og revisjon av kvalitetssystemer har jeg også arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og tilhørende styringssystemer. I GE Healthcare er dette et stort område etter Amerikansk modell (Environment, Health and Safety = EHS).

Jeg var også i tre år prosjektleder av et samarbeidsprosjekt med Rikshospitalet der målet var å tilpasse / utvikle ultralydutstyr til bruk under hjerteoperasjoner, og jeg fikk anledning til å være tilstede under mange operasjoner på flere sykehus i den anledning, samt arbeide tett sammen med leger og andre spesialister.

ARBEIDSERFARING

2009 – 2014 Senior Quality Auditor, GE Healthcare

2006 – 2009 Clinical Systems Site Compliance Director, GE Healthcare

2003 – 2006 Compliance Manger, Ultrasound / Clinical Systems, GE Healthcare

2002 – 2003 Six Sigma Black Belt, Quality management

2000 – 2002 Global Ultrasound Quality Lead, GE Healthcare

1998 – 2000 Quality Assurance Manager, GE Vingmed Ultrasound

1996 – 1998 Prosjektleder, Vingmed Sound

1992 – 1996 Quality Assurance and EHS specialist, Vingmed Sound

1990 – 1992 Probe Director, Vingmed Sound

1988 – 1990 Director of development, Vingmed Sound

1987 – 1988 Avdelingsleder, Lehmkuhl Elektronikk

1980 – 1987 Lead Engineer, Manager Engineering, Marine Manager. GECO

1979 – 1989 Programmer, Computas

1973 – 1979 Research Engineer, Det norske Veritas

UTDANNELSE

1968 – 1972 Teknisk Kybernetikk, Elektrolinjen, NTH, Trondheim

1979 – 1981 BI, Drammen (Kveldskurs)

Andre kvalifikasjoner

Six Sigma Black Belt

TILLITSVERV

2 år i styret for Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring, fra oppstart til 2005.